ZSOLTÁROK Napi zsoltárok: Zsolt 1,1-3,9 Napi zsoltárok: Zsolt 7,1-11,7 Napi zsoltárok: Zsolt 13,1-6 Napi zsoltárok: Zsolt 15,1-19,15 Napi zsoltárok: Zsolt 21,1-34,23 Napi zsoltárok: Zsolt 37,1-40 Napi zsoltárok: Zsolt 40,1-18 Napi zsoltárok: Zsolt 42,1-43,5 Napi zsoltárok: Zsolt 45,1-48,15 Napi zsoltárok: Zsolt 50,1-52,11 Napi zsoltárok: Zsolt 57,1-12 Napi zsoltárok: Zsolt 62,1-13 Napi zsoltárok: Zsolt 66,1-69,37 Napi zsoltárok: Zsolt 71,1-72,19 Napi zsoltárok: Zsolt 78,1-82,8 Napi zsoltárok: Zsolt 84,1-87,7 Napi zsoltárok: Zsolt 89,1-91,16 Napi zsoltárok: Zsolt 93,1-106,48 Napi zsoltárok: Zsolt 110,1-119,176 Napi zsoltárok: Zsolt 121,1-124,8 Napi zsoltárok: Zsolt 126,1-6 Napi zsoltárok: Zsolt 128,1-6 Napi zsoltárok: Zsolt 130,1-132,18 Napi zsoltárok: Zsolt 135,1-139,24 Napi zsoltárok: Zsolt 145,1-150,6 ADVENT ELSŐ HETE Vasárnap A: Iz 2,1-5 Róm 13,11-14 Mt 24,37-44 Vasárnap B: Iz 63,16b-17.64,1.3b-8 1Kor 1,3-9 Mk 13,33-37 Vasárnap C: Jer 33,14-16 1Tessz 3,12-4,2 Lk 21,25-28.34-36 Hétfő: Iz 4,2-6 Mt 8,5-11 Kedd: Iz 11,1-10 Lk 10,21-24 Szerda: Iz 25,6-10a Mt 15,29-37 Csütörtök: Iz 26,1-6 Mt 7,21.24-27 Péntek: Iz 29,17-24 Mt 9,27-31 Szombat: Iz 30,19-21.23-26 Mt 9,35-10,1.6-8 ADVENT MÁSODIK HETE Vasárnap A: Iz 11,1-10 Róm 15,4-9 Mt 3,1-12 Vasárnap B: Iz 40,1-5.9-11 2Pét 3,8-14 Mk 1,1-8 Vasárnap C: Bár 5,1-9 Fil 1,4-6.8-11 Lk 3,1-6 Hétfő: Iz 35,1-10 Lk 5,17-26 Kedd: Iz 40,1-11 Mt 18,12-14 Szerda: Iz 40,25-31 Mt 11,28-30 Csütörtök: Iz 41,13-20 Mt 11,11-15 Péntek: Iz 48,17-19 Mt 11,16-19 Szombat: Sir 48,1-4.9-11 Mt 17,10-13 ADVENT HARMADIK HETE Vasárnap A: Iz 35,1-6a.10 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 Vasárnap B: Iz 61,1-2a.10-11 1Tessz 5,16-24 Jn 1,6-8.19-28 Vasárnap C: Szof 3,14-18a Fil 4,4-7 Lk 3,10-18 Hétfő: Szám 24,2-7.15-17a Mt 21,23-27 Kedd: Szof 3,1-2.9-13 Mt 21,28-32 Szerda: Iz 45,6b-8.18.21b-25 Lk 7,19-23 Csütörtök: Iz 54,1-10 Lk 7,24-30 Péntek: Iz 56,1-3a.6-8 Jn 5,33-36 A KARÁCSONY ELŐTTI NYOLC NAP Vasárnap A: Iz 7,10-14 Róm 1,1-7 Mt 1,18-24 Vasárnap B: 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16 Róm 16,25-27 Lk 1,26-38 Vasárnap C: Mik 5,2-5a Zsid 10,5-10 Lk 1,39-45 Dec. 17.: Ter 49,2.8-10 Mt 1,1-17 Dec. 18.: Jer 23,5-8 Mt 1,18-24 Dec. 19.: Bír 13,2-7.24-25a Lk 1,5-25 Dec. 20.: Iz 7,10-14 Lk 1,26-38 Dec. 21.: Én 2,8-14 Lk 1,39-45 Dec. 22.: Szof 3,14-18 1Sám 1,24-28 Lk 1,46-56 Dec. 23.: Mal 3,1-4.23-24 Lk 1,57-66 Dec. 24.: 2Sám 7,1-5.8b-12.16 Lk 1,67-79 Dec. 24. Vigília: Iz 62,1-5 ApCsel 13,16-17.22-25 Mt 1,1-25 A KARÁCSONYI ÜNNEPEK OLVASMÁNYAI Karácsony éjfélkor: Iz 9,2-4.6-7 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 Karácsony hajnalban: Iz 62,11-12 Tit 3,4-7 Lk 2,15-20 Karácsony ünnepi mise: Iz 52,7-10 Zsid 1,1-6 Jn 1,1-18 Dec. 26.: ApCsel 6,8-10.7,54-59 Mt 10,17-22 Dec. 27.: 1Jn 1,1-4 Jn 20,2-8 Dec. 28.: 1Jn 1,5-2,2 Mt 2,13-18 KARÁCSONYI IDŐ ÜNNEPEI Szentcsalád: Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21 Lk 2,22-40 Újév: Szám 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 2. Vasárnap: Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18 Jn 1,1-18 Vízkereszt: Iz 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 Jézus keresztsége: Iz 42,1-4.6-7 ApCsel 10,34-48 Mt 3,13-17 Gyertyaszentelő: Mal 3,1-4 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40 KARÁCSONY UTÁN Dec. 26.: ApCsel 6,10.7,54-59 Mt 10,17-22 Dec. 27.: 1Jn 1,1-4 Jn 20,2-8 Dec. 28.: 1Jn 1,5-2,2 Mt 2,13-18 Dec. 29.: 1Jn 2,3-11 Lk 2,22-35 Dec. 30.: 1Jn 2,12-17 Lk 2,36-40 Dec. 31.: 1Jn 2,18-21 Jn 1,1-18 ÚJÉV UTÁN Jan. 2.: 1Jn 2,22-28 Jn 1,19-28 Jan. 3.: 1Jn 2,29-3,6 Jn 1,29-34 Jan. 4.: 1Jn 3,7-10 Jn 1,35-42 Jan. 5.: 1Jn 3,11-21 Jn 1,43-51 Jan. 6.: 1Jn 5,5-6.8-13 Mk 1,6b-11 Jan. 7.: 1Jn 5,14-21 Jn 2,1-12 VÍZKERESZT UTÁN Hétfő: 1Jn 3,22-4,6 Mt 4,12-17.23-25 Kedd: 1Jn 4,7-10 Mk 6,34-44 Szerda: 1Jn 4,11-18 Mk 6,45-52 Csütörtök: 1Jn 4,19-5,4 Lk 4,14-22a Péntek: 1Jn 5,5-6.8-13 Lk 5,12-16 Szombat: 1Jn 5,14-21 Jn 3,22-30 HAMVAZÓSZERDA HETE Szerda: Joel 2,12-18 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18 Csütörtök: Mtörv 30,15-20 Lk 9,22-25 Péntek: Iz 58,1-9a Mt 9,14-15 Szombat: Iz 58,9b-14 Lk 5,27-32 NAGYBÖJT 1. HETE Vasárnap A: Ter 2,7-9.3,1-7 Róm 5,12-19 Mt 4,1-11 Vasárnap B: Ter 9,8-15 1Pét 3,18-22 Mk 1,12-15 Vasárnap C: Mtörv 26,4-10 Róm 10,8-13 Lk 4,1-13 Hétfő: Lev 19,1-2.11-18 Mt 25,31-46 Kedd: Iz 55,10-11 Mt 6,7-15 Szerda: Jón 3,1-10 Lk 11,29-32 Csütörtök: Eszt 14,1.3-5.12-14 Mt 7,7-12 Péntek: Ez 18,21-28 2Kor 9,6-15 Mt 5,20-26 Mk 6,34-44 Szombat: Mtörv 26,16-19 Mt 5,43-48 NAGYBÖJT 2. HETE Vasárnap A: Ter 12,1-4a 2Tim 1,8b-10 Mt 17,1-9 Vasárnap B: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18 Róm 8,31b-34 Mk 9,1-9 Vasárnap C: Ter 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1 Lk 9,28b-36 Hétfő: Dán 9,4b-10 Lk 6,36-38 Kedd: Iz 1,10.16-20 Mt 23,1-12 Szerda: Jer 18,18-20 Mt 20,17-28 Csütörtök: Jer 17,5-10 Lk 16,19-31 Péntek: Ter 37,3-4.12-13a.17b-28 Mt 21,33-43.45-46 Szombat: Mik 7,14-15.18-20 Lk 15,1-3.11-32 NAGYBÖJT 3. HETE Vasárnap A: Kiv 17,3-7 Róm 5,1-2.5-8 Jn 4,5-42 Vasárnap B: Kiv 20,1-17 1Kor 1,22-25 Jn 2,13-25 Vasárnap C: Kiv 3,1-8a.13-15 1Kor 10,1-6.10-12 Lk 13,1-9 Hétfő: 2Kir 5,1-15a Lk 4,24-30 Kedd: Dán 3,25.34-43 Mt 18,21-35 Szerda: Mtörv 4,1.5-9 Mt 5,17-19 Csütörtök: Jer 7,23-28 Lk 11,14-23 Péntek: Óz 14,2-10 Mk 12,28b-34 Szombat: Óz 6,1-6 Lk 18,9-14 NAGYBÖJT 4. HETE Vasárnap A: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a Ef 5,8-14 Jn 9,1-41 Vasárnap B: 2Krón 36,14-16.19-23 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21 Vasárnap C: Józs 5,9a.10-12 2Kor 5,17-21 Lk 15,1-3.11-32 Hétfő: Iz 65,17-21 Jn 4,43-54 Kedd: Ez 47,1-9.12 Jn 5,1-3a.5-16 Szerda: Iz 49,8-15 Jn 5,17-30 Csütörtök: Kiv 32,7-14 Jn 5,31-47 Péntek: Bölcs 2,1a.12-22 Jn 7,1-2.10.25-30 Szombat: Jer 11,18-20 Jn 7,40-53 NAGYBÖJT 5. HETE Vasárnap A: Ez 37,12-14 Róm 8,8-11 Jn 11,1-45 Vasárnap B: Jer 31,31-34 Zsid 5,7-9 Jn 12,20-33 Vasárnap C: Iz 43,16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11 Hétfő: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Dán 13,41c-62 Jn 8,12-20 Kedd: Szám 21,4-9 Jn 8,21-30 Szerda: Dán 3,14-20.49-50.91-92.95 Jn 8,31-42 Csütörtök: Ter 17,3-9 Jn 8,51-59 Péntek: Jer 20,10-13 Jn 10,31-42 Szombat: Ez 37,21-28 Jn 11,45-57 NAGYHÉT Virágvasárnap körmenet A: Mt 21,1-10 Virágvasárnap körmenet B: Mk 11,1-10 Jn 12,12-16 Virágvasárnap körmenet C: Lk 19,28-40 Virágvasárnap mise: Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Virágvasárnap mise A: Mt 26,14-27,66 Mt 27,11-54 Virágvasárnap mise B: Mk 14,1-15,47 Mk 15,1-39 Virágvasárnap mise C: Lk 22,14-23,56 Lk 23,1-49 Hétfő: Iz 42,1-7 Jn 12,1-11 Kedd: Iz 49,1-6 Jn 13,21-33.36-38 Szerda: Iz 50,4-9a Mt 26,14-25 Csütörtök: Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11,23-26 Jn 13,1-15 Péntek: Iz 52,13-53,12 Zsid 4,14-16 Jn 18,1-19,42 Vigília: Kiv 14,15-15,1.5,7-9 Róm 6,3-11 Vigília A: Mt 28,1-10 Vigília B: Mk 16,1-8 Vigília C: Lk 24,1-12 NAGYBÖJTI ÜNNEPEK Szent József: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16 Róm 4,13.16-18.22 Mt 1,16-18-21 Lk 2,41-51a Gyümölcsoltó: Iz 7,10-14 Zsid 10,4-10 Lk 1,26-38 HÚSVÉT HETE Vasárnap: ApCsel 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 Jn 20,1-9 Hétfő: ApCsel 2,14.22-32 1Kor 15,1-8 Mt 28,8-15 Kedd: ApCsel 2,36-41 Jn 20,11-18 Szerda: ApCsel 3,1-10 Lk 24,13-35 Csütörtök: ApCsel 3,11-26 Lk 24,35-48 Péntek: ApCsel 4,1-12 Jn 21,1-19 Szombat: ApCsel 4,13-21 Mk 16,9-15 HÚSVÉT 2. HETE Vasárnap A: ApCsel 2,42-47 1Pét 1,3-9 Jn 20,19-31 Vasárnap B: ApCsel 4,32-35 1Jn 5,1-6 Jn 20,19-31 Vasárnap C: ApCsel 5,12-16 Jel 1,9-11a.12-13.17-19 Jn 20,19-31 Hétfő: ApCsel 4,23-31 Jn 3,1-8 Kedd: ApCsel 4,32-37 Jn 3,7-15 Szerda: ApCsel 5,17-26 Jn 3,16-21 Csütörtök: ApCsel 5,27-33 Jn 3,31-36 Péntek: ApCsel 5,34-42 Jn 6,1-15 Szombat: ApCsel 6,1-7 Jn 6,16-21 HÚSVÉT 3. HETE Vasárnap A: ApCsel 2,14.22-28 1Pét 1,17-21 Lk 24,13-35 Vasárnap B: ApCsel 3,13-15.17-19 1Jn 2,1-5a Lk 24,35-48 Vasárnap C: ApCsel 5,27b-32.40b-41 Jel 5,11-14 Jn 21,1-19 Hétfő: ApCsel 6,8-15 Jn 6,22-29 Kedd: ApCsel 7,51-59 Jn 6,30-35 Szerda: ApCsel 8,1-8 Jn 6,35-40 Csütörtök: ApCsel 8,26-40 Jn 6,44-51 Péntek: ApCsel 9,1-20 Jn 6,52-59 Szombat: ApCsel 9,31-42 Jn 6,60-69 HÚSVÉT 4. HETE Vasárnap A: ApCsel 2,14a.36-41 1Pét 2,20b-25 Jn 10,1-10 Vasárnap B: ApCsel 4,8-12 1Jn 3,1-2 Jn 10,11-18 Vasárnap C: ApCsel 13,14.43-52 Jel 7,9.14b-17 Jn 10,27-30 Hétfő: ApCsel 11,1-18 Jn 10,1-10 Kedd: ApCsel 11,19-26 Jn 10,22-30 Szerda: ApCsel 12,24-13,5a Jn 12,44-50 Csütörtök: ApCsel 13,13-25 Jn 13,16-20 Péntek: ApCsel 13,26-33 Jn 14,1-6 Szombat: ApCsel 13,44-52 Jn 14,7-14 HÚSVÉT 5. HETE Vasárnap A: ApCsel 6,1-7 1Pét 2,4-9 Jn 14,1-12 Vasárnap B: ApCsel 9,26-31 1Jn 3,18-24 Jn 15,1-8 Vasárnap C: ApCsel 14,20b-26 Jel 21,1-5a Jn 13,31-33a.34-35 Hétfő: ApCsel 14,5-17 Jn 14,21-26 Kedd: ApCsel 14,19-28 Jn 14,27-31a Szerda: ApCsel 15,1-6 Jn 15,1-8 Csütörtök: ApCsel 15,7-21 Jn 15,9-11 Péntek: ApCsel 15,22-31 Jn 15,12-17 Szombat: ApCsel 16,1-10 Jn 15,18-21 HÚSVÉT 6. HETE Vasárnap A: ApCsel 8,5-8.14-17 1Pét 3,15-18 Jn 14,15-21 Vasárnap B: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48 1Jn 4,7-10 Jn 15,9-17 Vasárnap C: ApCsel 15,1-2.22-29 Jel 21,10-14.22-23 Jn 14,23-29 Hétfő: ApCsel 16,11-15 Jn 15,26-16,4 Kedd: ApCsel 16,22-34 Jn 16,5-11 Szerda: ApCsel 17,15.22-18,1 Jn 16,12-15 Csütörtök: ApCsel 18,1-8 Jn 16,16-20 Péntek: ApCsel 18,9-18 Jn 16,20-23a Szombat: ApCsel 18,23-28 Jn 16,23b-28 HÚSVÉT 7. HETE Vasárnap A: ApCsel 1,12-14 1Pét 4,13-16 Jn 17,1-11a Vasárnap B: ApCsel 1,15-17.20a.20c-26 1Jn 4,11-16 Jn 17,11b-19 Vasárnap C: ApCsel 7,55-60 Jel 22,12-14.16-17.20 Jn 17,20-26 Hétfő: ApCsel 19,1-8 Jn 16,29-33 Kedd: ApCsel 20,17-27 Jn 17,1-11a Szerda: ApCsel 20,28-38 Jn 17,11b-19 Csütörtök: ApCsel 22,30-23,6-11 Jn 17,20-26 Péntek: ApCsel 25,13-21 Jn 21,15-19 Szombat: ApCsel 28,16-20.30-31 Jn 21,20-25 HÚSVÉTI ÜNNEPEK Áldozócsütörtök: ApCsel 1,1-11 Ef 1,17-23 Áldozócsütörtök A: Mt 28,16-20 Áldozócsütörtök B: Mk 16,15-20 Áldozócsütörtök C: Lk 24,46-53 Pünkösd Vigília: Ter 11,1-9 Róm 8,22-27 Jn 7,37-39 Pünkösd: ApCsel 2,1-11 1Kor 12,3b-7.12-13 Jn 20,19-23 Pünkösd Hétfő: ApCsel 10,34a-48 Jn 15,26-27.16,1-3.12-15 I. ÉVKÖZI HÉT Hétfő: Zsid 1,1-6 1Sám 1,1-8 Mk 1,14-20 Kedd: Zsid 2,5-12 1Sám 1,9-20 Mk 1,21-28 Szerda: Zsid 2,14-18 1Sám 3,1-10.19-20 Mk 1,29-39 Csütörtök: Zsid 3,7-14 1Sám 4,1-11 Mk 1,40-45 Péntek: Zsid 4,1-5,11 1Sám 8,4-7.10-22a Mk 2,1-12 Szombat: Zsid 4,12-16 1Sám 9,1-4.17-19.10,1a Mk 2,13-17 II. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 49,3.5-6 1Kor 1,1-3 Jn 1,29-34 Vasárnap B: 1Sám 3,3b-10.19 1Kor 6,13c-15a.17-20 Jn 1,35-42 Vasárnap C: Iz 62,1-5 1Kor 12,4-11 Jn 2,1-12 Hétfő: Zsid 5,1-10 1Sám 15,16-23 Mk 2,18-22 Kedd: Zsid 6,10-20 1Sám 16,1-13 Mk 2,23-28 Szerda: Zsid 7,1-3.15-17 1Sám 17,32-33.37.40-51 Mk 3,1-6 Csütörtök: Zsid 7,25-8,6 1Sám 18,6-9.19,1-7 Mk 3,7-21 Péntek: Zsid 8,6-13 1Sám 24,3-21 Mk 3,13-19 Szombat: Zsid 9,2-3.11-14 2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27 Mk 3,20-21 III. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 9,1-4 1Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 Vasárnap B: Jón 3,1-5.10 1Kor 7,29-31 Mk 1,14-20 Vasárnap C: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 1Kor 12,12-30 Lk 1,1-4.4,14-21 Hétfő: Zsid 9,15.24-28 2Sám 5,1-7.10 Mk 3,22-30 Kedd: Zsid 10,1-10 2Sám 6,12b-15.17-19 Mk 3,31-35 Szerda: Zsid 10,11-18 2Sám 7,4-17 Mk 4,1-20 Csütörtök: Zsid 10,19-25 2Sám 7,18-19.24-29 Mk 4,21-25 Péntek: Zsid 10,32-39 2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17 Mk 4,26-34 Szombat: Zsid 11,1-2.8-19 2Sám 12,1-7a.10-17 Mk 4,35-40 IV. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Szof 2,3.3,12-13 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a Vasárnap B: Mtörv 18,15-20 1Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 Vasárnap C: Jer 1,4-5.17-19 1Kor 12,13-13,13 Lk 4,21-30 Hétfő: Zsid 11,32-40 2Sám 15,13-14.30.16,5-13a Mk 5,1-20 Kedd: Zsid 12,1-4 2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 Mk 5,21-43 Szerda: Zsid 12,4-7.11-15 2Sám 24,2.9-17 Mk 6,1-6 Csütörtök: Zsid 12,18-19.21-24 1Kir 2,1-4.10-12 Mk 6,6-13 Péntek: Zsid 13,1-8 Sir 47,2-13 Mk 6,14-29 Szombat: Zsid 13,15-17.20-21 1Kir 3,4-13 Mk 6,30-34 V. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 58,7-10 1Kor 2,1-5 Mt 5,13-16 Vasárnap B: Jób 7,1-4.6-7 1Kor 9,16-19.22-23 Mk 1,29-39 Vasárnap C: Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11 Lk 5,1-11 Hétfő: Ter 1,1-19 1Kir 8,1-7.9-13 Mk 6,53-56 Kedd: Ter 1,20-2,4a 1Kir 8,22-23.27-30 Mk 7,1-13 Szerda: Ter 2,4b-9.15-17 1Kir 10,1-10 Mk 7,14-23 Csütörtök: Ter 2,18-25 1Kir 11,4-13 Mk 7,24-30 Péntek: Ter 3,1-8 1Kir 11,29-32.12,19 Mk 7,31-37 Szombat: Ter 3,9-24 1Kir 12,26-32.13,33-34 Mk 8,1-10 VI. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Sir 15,16-21 1Kor 2,6-10 Mt 5,17-37 Vasárnap B: Lev 13,1-2.44-46 1Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45 Vasárnap C: Jer 17,5-8 1Kor 15,12.16-20 Lk 6,17.20-26 Hétfő: Ter 4,1-15.25 Jak 1,1-11 Mk 8,11-13 Kedd: Ter 6,5-8.7,1-5.10 Jak 1,12-18 Mk 8,14-21 Szerda: Ter 8,6-13.20-22 Jak 1,19-27 Mk 8,22-26 Csütörtök: Ter 9,1-13 Jak 2,1-9 Mk 8,27-33 Péntek: Ter 11,1-9 Jak 2,14-24.26 Mk 8,34-38 Szombat: Zsid 11,1-7 Jak 3,1-10 Mk 9,1-12 VII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Lev 19,1-2.17-18 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48 Vasárnap B: Iz 43,18-19.21-22.24b-25 2Kor 1,18-22 Mk 2,1-12 Vasárnap C: 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23 1Kor 15,45-49 Lk 6,27-38 Hétfő: Sir 1,1-10 Jak 3,13-18 Mk 9,13-28 Kedd: Sir 2,1-13 Jak 4,1-10 Mk 9,29-36 Szerda: Sir 4,12-22 Jak 4,13b-17 Mk 9,37-39 Csütörtök: Sir 5,1-10 Jak 5,1-6 Mk 9,40-49 Péntek: Sir 6,5-17 Jak 5,9-12 Mk 10,1-12 Szombat: Sir 17,1-13 Jak 5,13-20 Mk 10,13-16 VIII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 49,14-15 1Kor 4,1-5 Mt 6,24-34 Vasárnap B: Óz 2,14b.15b.19-20 2Kor 3,1b-6 Mk 2,18-22 Vasárnap C: Sir 27,5-8 1Kor 15,54-58 Lk 6,39-45 Hétfő: Sir 17,28-29 1Pét 1,3-9 Mk 10,17-27 Kedd: Sir 35,1-15 1Pét 1,10-16 Mk 10,28-31 Szerda: Sir 36,1-2.5-6.13-19 1Pét 1,18-25 Mk 10,32-45 Csütörtök: Sir 42,15-26 1Pét 2,2-5.9-12 Mk 10,46-52 Péntek: Sir 44,1.9-13 1Pét 4,7-13 Mk 11,11-25 Szombat: Sir 51,17-27 Júd 1,17.20b-25 Mk 11,27-33 IX. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Mtörv 11,18.26-28 Róm 3,21-25a.28 Mt 7,21-27 Vasárnap B: Mtörv 5,12-15 2Kor 4,6-11 Mk 2,23-3,6 Vasárnap C: 1Kir 8,41-43 Gal 1,1-2.6-10 Lk 7,1-10 Hétfő: Tób 1,1a.2.2,1-9 2Pét 1,2-7 Mk 12,1-12 Kedd: Tób 2,9-14 2Pét 3,12-15a.17-18 Mk 12,13-17 Szerda: Tób 3,1-11.24-25 2Tim 1,1-3.6-12 Mk 12,18-27 Csütörtök: Tób 6,10-11a.7,1.9-17.8,4-10 2Tim 2,8-15 Mk 12,28b-34 Péntek: Tób 11,5-17 2Tim 3,10-17 Mk 12,35-37 Szombat: Tób 12,1.5-15.20 2Tim 4,1-8 Mk 12,38-44 X. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Óz 6,3-6 Róm 4,18-25 Mt 9,9-13 Vasárnap B: Ter 3,9-15 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35 Vasárnap C: 1Kir 17,17-24 Gal 1,11-19 Lk 7,11-17 Hétfő: 2Kor 1,1-7 1Kir 17,1-6 Mt 5,1-12 Kedd: 2Kor 1,18-22 1Kir 17,7-16 Mt 5,13-16 Szerda: 2Kor 3,4-11 1Kir 18,20-39 Mt 5,17-19 Csütörtök: 2Kor 3,15-4,1.3-6 1Kir 18,41-46 Mt 5,20-26 Péntek: 2Kor 4,7-15 1Kir 19,9a.11-16 Mt 5,27-32 Szombat: 2Kor 5,14-21 1Kir 19,19-21 Mt 5,33-37 XI. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Kiv 19,2-6a Róm 5,6-11 Mt 9,36-10,8 Vasárnap B: Ez 17,22-24 2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34 Vasárnap C: 2Sám 12,7-10.13 Gal 2,16,19-21 Lk 7,36-8,3 Hétfő: 2Kor 6,1-10 1Kir 21,1-16 Mt 5,38-42 Kedd: 2Kor 8,1-9 1Kir 21,17-29 Mt 5,43-48 Szerda: 2Kor 9,6-11 2Kir 2,1.6-14 Mt 6,7-15 Csütörtök: 2Kor 11,1-11 Sir 48,1-15 Mt 6,1-6.16-18 Péntek: 2Kor 11,18.21b-30 2Kir 11,1-4.9-18.20 Mt 6,19-23 Szombat: 2Kor 12,1-10 2Krón 24,17-25 Mt 6,24-34 XII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Jer 20,10-13 Róm 5,12-15 Mt 10,26-33 Vasárnap B: Jób 38,1.8-11 2Kor 5,14-17 Mk 4,35-41 Vasárnap C: Zak 12,10-11 Gal 3,26-29 Lk 9,18-24 Hétfő: Ter 12,1-9 2Kir 17,5-8.13-15a.18 Mt 7,1-5 Kedd: Ter 13,2.5-18 2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Mt 7,6.12-14 Szerda: Ter 15,1-12.17-18 2Kir 22,8-13.23,1-3 Mt 7,15-20 Csütörtök: Ter 16,1-12.15-16 2Kir 24,8-17 Mt 7,21-29 Péntek: Ter 17,1.9-10.15-22 2Kir 25,1-12 Mt 8,1-4 Szombat: Ter 18,1-15 Siral 2,2.10-14.18-19 Mt 8,5-17 XIII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: 2Kir 4,8-11.14-16a Róm 6,3-4.8-11 Mt 10,37-42 Vasárnap B: Bölcs 1,13-15.2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43 Vasárnap C: 1Kir 19,16b.19-21 Gal 4,31b-5,1.13-18 Lk 9,51-62 Hétfő: Ter 18,16-33 Ám 2,6-10.13-16 Mt 8,18-22 Kedd: Ter 19,15-29 Ám 3,1-8.11-12 Mt 8,23-27 Szerda: Ter 21,5.8-20 Ám 5,14-15.21-24 Mt 8,28-34 Csütörtök: Ter 22,1-19 Ám 7,10-17 Mt 9,l-8 Péntek: Ter 23,1-4.19.24,1-8.62-67 Ám 8,4-6.9-12 Mt 9,9-13 Szombat: Ter 27,1-5.15-29 Ám 9,11-15 Mt 9,14-17 XIV. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Zak 9,9-10 Róm 8,9.11-13 Mt 11,25-30 Vasárnap B: Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 Vasárnap C: Iz 66,10-14c Gal 6,14-18 Lk 10,1-12 Hétfő: Ter 28,10-22a Óz 2,14.15b-16.19-20 Mt 9,18-26 Kedd: Ter 32,22-32 Óz 8,4-7.11-13 Mt 9,32-38 Szerda: Ter 41,55-57.42,5-7a.17-24a Óz 19,1-3.7-8.12 Mt 10,1-7 Csütörtök: Ter 44,18-21.23b-29.45,1-5 Óz 11,1b.3-4.8c-9 Mt 10,7-15 Péntek: Ter 46,1-7.28-30 Óz 14,2-10 Mt 10,16-23 Szombat: Ter 49,29-33.50,15-24 Iz 6,1-8 Mt 10,24-33 XV. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 55,10-11 Róm 8,18-23 Mt 13,1-23 (1-9) Vasárnap B: Ám 7,12-15 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13 Vasárnap C: Mtörv 30,10-14 Kol 1,15-20 Lk 10,25-37 Hétfő: Kiv 1,8-14.22 Iz 1,11-17 Mt 10,34-11,1 Kedd: Kiv 2,1-15a Iz 7,1-9 Mt 11,20-24 Szerda: Kiv 3,1-6.9-12 Iz 10,5-7.13-16 Mt 11,25-27 Csütörtök: Kiv 3,13-20 Iz 26,7-9.12.16-19 Mt 11,28-30 Péntek: Kiv 11,10.12,1-14 Iz 38,1-6.21-22.7-8 Mt 12,1-8 Szombat: Kiv 12,37-42 Mik 2,1-5 Mt 12,14-21 XVI. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Bölcs 12,13.16-19 Róm 8,26-27 Mt 13,24-43 Vasárnap B: Jer 23,1-6 Ef 2,13-18 Mk 6,30-34 Vasárnap C: Ter 18,1-10a Kol 1,24-28 Lk 10,38-42 Hétfő: Kiv 14,5-18 Mik 6,1-4.6-8 Mt 12,38-42 Kedd: Kiv 14,21-15,1 Mik 7,14-15.18-20 Mt 12,46-50 Szerda: Kiv 16,1-5.9-15 Jer 1,1.4-10 Mt 13,1-9 Csütörtök: Kiv 19,1-2.9-11.16-20b Jer 2,1-3.7-8.12-13 Mt 13,10-17 Péntek: Kiv 20,1-17 Jer 3,14-17 Mt 13,18-23 Szombat: Kiv 24,3-8 Jer 7,1-11 Mt 13,24-30 XVII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: 1Kir 3,5.7-12 Róm 8,28-30 Mt 13,44-52 Vasárnap B: 2Kir 44,42-44 Ef 4,1-6 Jn 6,1-15 Vasárnap C: Ter 18,20-32 Kol 2,12-14 Lk 11,1-13 Hétfő: Kiv 32,15-24.30-34 Jer 13,1-11 Mt 13,31-35 Kedd: Kiv 33,7-11.34,5b-9.28 Jer 14,17-22 Mt 13,36-43 Szerda: Kiv 34,29-35 Jer 15,10.16-21 Mt 13,44-45 Csütörtök: Kiv 40,14-19.32-36 Jer 18,1-6 Mt 13,47-53 Péntek: Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Jer 26,1-9 Mt 13,54-58 Szombat: Lev 25,1.8-17 Jer 26,11-16.24 Mt 14,1-12 XVIII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 55,1-3 Róm 8,35.37-39 Mt 14,13-21 Vasárnap B: Kiv 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24 Jn 6,24-35 Vasárnap C: Préd 1,2.2,21-23 Kol 3,1-5.9-11 Lk 12,13-21 Hétfő: Szám 11,4b-15 Jer 28,1-17 Mt 14,13-21 Kedd: Szám 12,1-13 Jer 30,1-2.12-15.18-22 Mt 14,22-36 Szerda: Szám 13,2-3a.26.14,1.26-30.34 Jer 31,1-7 Mt 15,21-28 Csütörtök: Szám 20,1-13 Jer 31,31-34 Mt 16,13-23 Péntek: Mtörv 4,32-40 Náh 1,15.2,2.3,1-3.6-7 Mt 16,24-28 Szombat: Mtörv 6,4-13 Hab 1,12-2,4 Mt 17,14-19 XIX. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: 1Kir 19,9a.11-13a Róm 9,1-5 Mt 14,22-33 Vasárnap B: 1Kir 19,4-8 Ef 4,30-5,2 Jn 6,41-52 Vasárnap C: Bölcs 18,6-9 Zsid 11,1-2.8-19 Lk 12,32-48 Hétfő: Mtörv 10,12-22 Ez 1,2-5.24-28c Mt 17,21-26 Kedd: Mtörv 31,1-8 Ez 2,8-3,4 Mt 18,1-5.10.12.14 Szerda: Mtörv 34,1-12 Ez 9,1-7.10,18-22 Mt 18,15-20 Csütörtök: Józs 3,7-10a.11.13-17 Ez 12,1-12 Mt 18,21-19,1 Péntek: Józs 24,1-13 Ez 16,1-15.60.63 Mt 19,3-12 Szombat: Józs 24,14-29 Ez 18,1-10.13b.30-32 Mt 19,13-15 XX. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 56,1.6-7 Róm 11,13-15.29-32 Mt 15,21-28 Vasárnap B: Péld 9,1-6 Ef 5,15-20 Jn 6,51-58 Vasárnap C: Jer 38,4-6.8-10 Zsid 12,1-4 Lk 12,49-53 Hétfő: Bír 2,11-19 Ez 24,15-24 Mt 19,16-22 Kedd: Bír 6,11-24a Ez 28,1-10 Mt 19,23-30 Szerda: Bír 9,6-15 Ez 34,1-11 Mt 20,1-16a Csütörtök: Bír 11,29-39a Ez 36,23-28 Mt 22,1-14 Péntek: Rúth 1,1.3-6.14b-16.22 Ez 37,1-14 Mt 22,34-40 Szombat: Rúth 2,1-3.8-11.4,13-17 Ez 43,1-7a Mt 23,1-12 XXI. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 22,19-23 Róm 11,33-36 Mt 16,13-20 Vasárnap B: Józs 24,1-2a.15-17.18b Ef 5,21-32 Jn 6,61-70 Vasárnap C: Iz 66,18-21 Zsid 12,5-7.11-13 Lk 13,22-30 Hétfő: 1Tesz 1,1-5.8b-10 2Tesz 1,1-5.11b-12 Mt 23,13-22 Kedd: 1Tesz 2,1-8 2Tesz 2,1-3a.13-16 Mt 23,23-26 Szerda: 1Tesz 2,9-13 2Tesz 3,6-10.16-18 Mt 23,27-32 Csütörtök: 1Tesz 3,7-13 1Kor 1,1-9 Mt 24,42-51 Péntek: 1Tesz 4,1-8 1Kor 1,17-25 Mt 25,1-13 Szombat: 1Tesz 4,9-11 1Kor 1,26-31 Mt 25,14-30 XXII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Jer 20,7-9 Róm 12,1-2 Mt 16,21-27 Vasárnap B: Mtörv 4,1-2.6-8 Jak 1,17-18.21b-22-27 Mk 7,1-8a.14-15.21-23 Vasárnap C: Sir 3,19-21.30-31 Zsid 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14 Hétfő: 1Tesz 4,13-17 1Kor 2,1-5 Lk 4,16-30 Kedd: 1Tesz 5,1-6.9-11 1Kor 2,10b-16 Lk 4,31-37 Szerda: Kol 1,1-8 1Kor 3,1-9 Lk 4,38-44 Csütörtök: Kol 1,9-14 1Kor 3,18-23 Lk 5,1-11 Péntek: Kol 1,15-20 1Kor 4,1-5 Lk 5,33-39 Szombat: Kol 1,21-23 1Kor 4,9-15 Lk 6,1-5 XXIII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Ez 33,7-9 Róm 13,8-10 Mt 18,15-20 Vasárnap B: Iz 35,4-7a Jak 2,1-5 Mk 7,31-37 Vasárnap C: Bölcs 9,13-19 Filem 1,9b-10.12-17 Lk 14,25-33 Hétfő: Kol 1,24-2,3 1Kor 5,1-8 Lk 6,6-11 Kedd: Kol 2,6-15 1Kor 6.1-11 Lk 6,12-19 Szerda: Kol 3,1-11 1Kor 7,25-31 Lk 6,20-26 Csütörtök: Kol 3,12-17 1Kor 8,1b-7.11-13 Lk 6,27-38 Péntek: 1Tim 1,1-2.12-14 1Kor 9,16-19.22b-27 Lk 6,39-42 Szombat: 1Tim 1,15-17 1Kor 10,14-22a Lk 6,43-49 XXIV. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Sir 27,33-28,9 Róm 14,7-9 Mt 18,21-35 Vasárnap B: Iz 50,5-9a Jak 2,14-18 Mk 8,27-35 Vasárnap C: Kiv 32,7-11.13-14 1Tim 1,12-17 Lk 15,1-32 Hétfő: 1Tim 2,1-8 1Kor 11,17-26 Lk 7,1-10 Kedd: 1Tim 3,1-13 1Kor 12,12-14.27-31a Lk 7,11-17 Szerda: 1Tim 3,14-16 1Kor 12,31-13,13 Lk 7,31-35 Csütörtök: 1Tim 4,12-16 1Kor 15,1-11 Lk 7,36-50 Péntek: 1Tim 6,2c-12 1Kor 15,12-20 Lk 8,1-3 Szombat: 1Tim 6,13-16 1Kor 15,35-37.42-49 Lk 8,4-15 XXV. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 55,6-9 Fil 1,20c-24.27a Mt 20,1-16a Vasárnap B: Bölcs 2,17-20 Jak 3,16-4,3 Mk 9,29-36 Vasárnap C: Ám 8,4-7 1Tim 2,1-8 Lk 16,1-13 Hétfő: Ezdr 1,1-6 Péld 3,27-34 Lk 8,16-18 Kedd: Ezdr 6,7-8.12b.14-20 Péld 21,1-6.10-13 Lk 8,19-21 Szerda: Ezdr 9,5-9 Péld 30,5-9 Lk 9,1-6 Csütörtök: Agg 1,1-8 Préd 1,2-11 Lk 9,7-9 Péntek: Agg 2,1b-10 Préd 3,1-11 Lk 9,18-22 Szombat: Zak 2,1-5.10-11a Préd 11,9-12,8 Lk 9,44b-45 XXVI. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Ez 18,25-28 Fil 2,1-11 Mt 21,28-32 Vasárnap B: Szám 11,25-29 Jak 5,1-6 Mk 9,37-42.46-47 Vasárnap C: Ám 6,1a.4-7 1Tim 6,11-16 Lk 16,19-31 Hétfő: Zak 8,1-8 Jób 1,6-22 Lk 9,46-50 Kedd: Zak 8,20-23 Jób 3,1-3.11-17.20-23 Lk 9,51-56 Szerda: Neh 2,1-8 Jób 9,1-12.14-16 Lk 9,57-62 Csütörtök: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 Jób 19,21-27 Lk 10,1-12 Péntek: Bar 1,15-22 Jób 38,1.12-21.39,33-35 Lk 10,13-16 Szombat Bar 4,5-12.27-29 Jób 42,1-3.5-6.12-16 Lk 10,17-24 XXVII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 5,1-7 Fil 4,6-9 Mt 21,33-43 Vasárnap B: Ter 2,18-24 Zsid 2,9-11 Mk 10,2-16 Vasárnap C: Hab 1,2-3.2,2-4 2Tim 1,6-8.13-14 Lk 17,5-10 Hétfő: Jón 1,1-2,1.11 Gal 1,6-12 Lk 10,25-37 Kedd: Jón 3,1-10 Gal 1,13-24 Lk 10,38-42 Szerda: Jón 4,1-11 Gal 2,1-2.7-14 Lk 11,1-4 Csütörtök: Mal 3,13-20a Gal 3,1-5 Lk 11,5-13 Péntek: Joel 1,13-15.2,1-2 Gal 3,7-14 Lk 11,15-26 Szombat: Joel 3,12-21 Gal 3,22-29 Lk 11,27-28 XXVIII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 25,6-10a Fil 4,12-14.19-20 Mt 22,1-13 Vasárnap B: Bölcs 7,7-11 Zsid 4,12-13 Mk 10,17-30 Vasárnap C: 2Kir 5,14-17 2Tim 2,8-13 Lk 17,11-19 Hétfő: Róm 1,1-7 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Lk 11,29-32 Kedd: Róm 1,16-25 Gal 4,31b-5,6 Lk 11,37-41 Szerda: Róm 2,1-11 Gal 5,18-25 Lk 11,42-46 Csütörtök: Róm 3,21-30a Ef 1,1-10 Lk 11,47-54 Péntek: Róm 4,1-8 Ef 1,11-14 Lk 12,1-7 Szombat: Róm 4,13.16-18 Ef 1,15-23 Lk 12,8-12 XXIX. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Iz 45,1.4-6 1Tessz 1,1-5b Mt 22,15-21 Vasárnap B: Iz 53,10-11 Zsid 4,14-16 Mk 10,35-45 Vasárnap C: Kiv 17,8-13 2Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8 Hétfő: Róm 4,20-25 Ef 2,1-10 Lk 12,13-21 Kedd: Róm 5,12.15b.17-19.20b-21 Ef 2,12-22 Lk 12,35-38 Szerda: Róm 6,12-18 Ef 3,2-12 Lk 12,39-48 Csütörtök: Róm 6,19-23 Ef 3,14-21 Lk 12,49-53 Péntek: Róm 7,18-25a Ef 4,1-6 Lk 12,54-59 Szombat: Róm 8,1-11 Ef 4,7-16 Lk 13,1-9 XXX. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Kiv 22,21-27 1Tessz 1,5c-10 Mt 22,34-40 Vasárnap B: Jer 31,7-9 Zsid 5,1-6 Mk 10,46-52 Vasárnap C: Sir 35,15b-17.20-22a 2Tim 4,6-8.16,18 Lk 18,9-14 Hétfő: Róm 8,12-17 Ef 4,32-5,8 Lk 13,10-17 Kedd: Róm 8,18-25 Ef 5,21-33 Lk 13,18-21 Szerda: Róm 8,26-30 Ef 6,1-9 Lk 13,22-30 Csütörtök: Róm 8,31b-39 Ef 6,10-20 Lk 13,31-35 Péntek: Róm 9,1-5 Fil 1,1-11 Lk 14,1-6 Szombat: Róm 11,1-2a.11-12.25-29 Fil 1,18b-26 Lk 14,1.7-11 XXXI. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Mal 1,14b.2,2b.8-10 1Tessz 2,7b-9.13 Mt 23,1-12 Vasárnap B: Mtörv 6,2-6 Zsid 7,23-28 Mk 12,28b-34 Vasárnap C: Bölcs 11,23.12,2 2Tessz 1,11-2,2 Lk 19,1-10 Hétfő: Róm 11,29-36 Fil 2,1-4 Lk 14,12-14 Kedd: Róm 12,5-16a Fil 2,5-11 Lk 14,15-24 Szerda: Róm 13,8-10 Fil 2,12-18 Lk 14,25-33 Csütörtök: Róm 14,7-12 Fil 3,3-8a Lk 15,1-10 Péntek: Róm 15,14-21 Fil 3,17-4,1 Lk 16,1-8 Szombat: Róm 16,3-9.16.22-27 Fil 4,10-19 Lk 16,9-15 XXXII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Bölcs 6,13-17 1Tessz 4,12-18 Mt 25,1-13 Vasárnap B: 2Kir 17,10-16 Zsid 9,24-28 Mk 12,38-44 Vasárnap C: 2Makk 7,1-2.9-14 2Tessz 2,15-3,5 Lk 20,27-38 Hétfő: Bölcs 1,1-7 Tit 1,1-9 Lk 17,1-6 Kedd: Bölcs 2,23-3,9 Tit 2,1-8.11-14 Lk 17,7-10 Szerda: Bölcs 6,2-12 Tit 3,1-7 Lk 17,11-19 Csütörtök: Bölcs 7,22-8,1 Filem 1,7-20 Lk 17,20-25 Péntek: Bölcs 13,1-9 2Jn 1,4-9 Lk 17,26-37 Szombat: Bölcs 18,14-16.19,6-9 3Jn 1,5-8 Lk 18,1-8 XXXIII. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Péld 31,10-13.19-20.30-31 1Tessz 5,1-6 Mt 25,14-30 Vasárnap B: Dán 12,1-3 Zsid 10,11-14.18 Mk 13,24-32 Vasárnap C: Mal 3,19-20a 2Tessz 3,7-12 Lk 21,5-19 Hétfő: 1Makk 1,11-16.43-45.57-60.65 Jel 1,1-4.2,1-5a Lk 18,35-43 Kedd: 2Makk 6,18-31 Jel 3,1-6.14-22 Lk 19,1-10 Szerda: 2Makk 7,1.20-31 Jel 4,1-11 Lk 19,11-28 Csütörtök: 1Makk 2,15-29 Jel 5,1-10 Lk 19,41-44 Péntek: 1Makk 4,36-37.52-59 Jel 10,8-11 Lk 19,45-48 Szombat: 1Makk 6,1-13 Jel 11,4-12 Lk 20,27-40 XXXIV. ÉVKÖZI HÉT Vasárnap A: Ez 34,11-12.15-17 1Kor 15,20-26a.28 Mt 25,31-46 Vasárnap B: Dán 7,13-14 Jel 1,5-8 Jn 18,33b-37 Vasárnap C: 2Sám 5,1-3 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43 Hétfő: Dán 1,1-6.8-20 Jel 14,1-3.4b-5 Lk 21,1-4 Kedd: Dán 2,31-45 Jel 14,14-19 Lk 21,5-11 Szerda: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Jel 15,1-4 Lk 21,12-19 Csütörtök: Dán 6,11-27 Jel 18,1-2.21-23.19,1-3.9a Lk 21,20-28 Péntek: Dán 7,2-14 Jel 20,1-4.11-21,2 Lk 21,29-33 Szombat: Dán 7,15-27 Jel 22,1-7 Lk 21,34-36

Halld – napi személyre szabható Bibliaolvasó beosztás

Mi ez?

Egy „bibliaolvasási térkép”, ahogy én becézem. Valójában egy grafikonkészítő webes alkalmazás, ami megmutatja, hogy az (kat.) egyházi liturgikus igebeosztással mely részeket olvassuk el a teljes Bibliából és végül összegzi az eredményt. Én kíváncsi voltam erre, ha te is, indítsd!

Böngészők

Firerox 3.1 alatt fejlesztettem, és nem volt célom, hogy minden böngészőn működjön. Működik tehát Firefox 3, Opera 9.6, és Google Chrome alatt (ez utóbbival tényleg hasít, mint a szélvész). Nem működik Internet Explorer 7 alatt, sem Safari-val, a jövőben sem tervezem ezek támogatását.

Használati útmutató

Az „1. Grafikon előállítása” gombbal indíts, amely a szentírási könyvek, fejezetek és versek számát ábrázoló grafikont készít. Amikor ez elkészült, indíthatod a „2. Adatok feldolgozása” gombbal a rajz készítését. A gombok alatti területen nyomon követheted a folyamat állapotát (és majdan a végeredményt).

A megjelenést két módon lehet szabályozni: Az „Oszlopos formátum” az alapértelmezett nézet, amelyen megfigyelhetjük a könyvek, fejezetek határait is. Az „Összkép formátum” térképszerű, csak a versekre koncentrál és a vizuális kiértékelést segíti. A feldolgozó folyamatok előtt, között és utána is lehet változtatni a két nézet között.

Az egeret az ábra – illetve az egyes igehelyeket jelentő téglalapok/négyzetek – fölé víve láthatjuk, hogy azt igehelyet mikor olvassuk.

Értelmezés

A grafikonon egyre sötétebb színnel vannak jelölve azok az igehelyek, amelyeket többször is olvasunk. (Egyedül a Zsoltárok könyvében nem látható ez adathiány miatt.) Figyelem! Ezt úgy kell érteni, hogy a megadott lista hányszor tartalmazza a részletet.

A többszöri olvasást tehát nem úgy kell érteni, hogy a 3 liturgikus év alatt hányszor olvassuk el az adott részletet (pl. a páros vagy páratlan évek hétköznapi szövegeinek egyikét 3 év alatt 2× olvassuk).

Személyes értékelés

Szerintem a 30% nagyon kevés 3 év alatt. Számomra ez a néhány nap, amíg ezen dolgoztam „mítosztalanító” lett. A liturgiát és annak tisztelét megőrizve, én arra bátorítok minden hívőt, hogy olvassa el a teljes Bibliát legalább 1× az életben. Szt. Jeromos után szabadon egy kérdés: Aki a Szentírás 30%-át ismeri, Krisztust is csak 30%-osan ismerheti meg?

Jó lenne, ha lennének olyan katolikus kiadványok a teljes Bibliánkra, mint a Szentírás Szövetség által kiadott „Napról napra” című négykötetes könyvecskéje az Újszövetséghez. Szerintem kiállítások szervezése helyett valami ilyesmi könyvecske készítésével és kiadásával többet értünk volna el a Biblia évében.

Felhasznált adatok és fejlesztés

Akkor döntöttem a megvalósítás mellet, amikor a feleségem a Szegedi Piaristáktól hazahozta a nemrég kiadott „Liturgikus Öröknaptár” (Szeged, 2008., szerkesztette: Mészáros Ferenc és Szegheő József SP) című könyvecskét, amely tudtom szerint az első ilyen magyar kiadvány. A napi olvasmányos beosztást innen vettem át néhány hibajavítással (nem létező versekre való utalásokat javítottam). Ez a lista látható a bal oldali hasábban: ünnepnapok A-B-C évre, ünnepek hétköznapjai, évközi idők páratlan és páros olvasmányai (ez utóbbi nincs megkülönböztetve a listában az egyszerűség kedvéért).

A fent említett naptár nem tartalmazza a napi részt a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárokat tehát csak megközelítő pontossággal tudom prezentálni: A Bencés Kiadó egy éves igeliturgikus naptárját átlapozva minden egyes zsoltárt, amely egyszer szerepelt a teljes év során, azt kigyűjtöttem (átszámozva a Vulgáta számozását a héber számozásra). Jobb megoldást nem találtam erre. A bal oldali lista első néhány sora tehát innen ered.

A Bibliát (könyvek, fejezetek, versek mérete) a Zefania XML Bible Markup Language fejlesztőitől vettem, mégpedig kiindulási alapnak a francia nyelvű Jeruzsálemi Bibliát (La Bible de Jerusalem, sf_deje.zip) használtam, mert ebben találtam meg a „katolikus” könyveket és részleteket a legteljesebben. Az ebből generált listát kézzel kellet több helyen is módosítanom – egyrészt a mellékelt hibajegyzék alapján, ill. a saját magam által észrevett hibák alapján. Ezek felsorolása megtekinthetők magában az XML fájlban.

Köszönet a Zefania fejlesztőinek és a Liturgikus öröknaptár szerkesztőinek!

Hibabejelentés

Annyira megdöbbentett a kapott végeredmény, hogy folyton hibát kerestem az adatokban ill. a programban. De nem találtam, legfeljebb 1-2 versnyi eltéréseket javítottam.

Ha valaki lényeges hibát talál, ami a végeredményt nagyban befolyásolná, kérem, feltétlenül szóljon róla!

Gyuris Gellért: gellert.gyuris kukac ujevangelizacio pont hu

Változások

Jogi közlemények

A program és minden hozzá tartozó eredeti alkotás a CC-GNU GPL licenc alatt érhető el.

A program felhasználja az alábbi munkákat: jQuery, xmlObjectifier, json2xml.